Upišite se do 15. aprila 2021. godine i dobit ćete:

  • Naknada za besplatnu aplikaciju
  • Besplatno postavljanje testa
  • Mrežne ili internetske nastave