Angličtina pro specifické účely

Kurzy angličtiny pro specifické účely se zaměřují na slovní zásobu a jazykové dovednosti potřebné pro efektivní komunikaci. Zaměřte se na konkrétní jazykové dovednosti, které potřebujete zlepšit - gramatika • psaní • mluvení • poslech • čtení. Naučte se angličtinu, kterou potřebujete pro svůj obor - lékařství, ropa / plyn, pohostinství a další! Skupinové a soukromé lekce k dispozici.

Zapiš se nyní

Přeložit "