Cyrsiau

Cyrsiau Hyfforddi Saesneg

Saesneg fel Ail Iaith

Mae dosbarthiadau ESL yn canolbwyntio ar sgiliau iaith goroesi. Mae ein dosbarthiadau yn dysgu sgiliau iaith craidd siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu. Mae gennym ni ddosbarthiadau Saesneg ar bob lefel o'r cyfnod cyn-ddechreuwr i uwch.

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer dysgwyr sydd ag ychydig neu ddim gwybodaeth o'r Saesneg. Bydd myfyrwyr yn dysgu'r wyddor, adnabod rhifau, geiriau golwg, a ffoneg.

Ar gyfer myfyrwyr ag amserlenni afreolaidd neu sy'n byw ymhell, mae gan BEI ddosbarthiadau hunan-gyflym ar-lein i fyfyrwyr astudio Saesneg yn unrhyw le ac ar unrhyw adeg. Darperir dosbarthiadau trwy ein partneriaeth â Burlington English.

Mae dosbarthiadau Saesneg a addysgir gyda dull Hybrid yn cynnig hyfforddiant mewn dosbarthiadau ar-lein ac wyneb yn wyneb. Mae'r cwrs hwn yn wych i fyfyrwyr sy'n well ganddynt gyfarwyddyd ac ymarfer hunan-gyflym gyda'r hyfforddwr a'i gyd-fyfyrwyr.

Mae'r cwrs hwn yn berffaith ar gyfer grwpiau bach sydd ag amcanion dysgu iaith tebyg ac sydd angen gweithio ar nodau iaith penodol.

Mae BEI yn cynnig cyfarwyddyd preifat i fyfyrwyr â galluoedd cyfyngedig a allai ei gwneud hi'n anodd cymryd rhan mewn dosbarth grŵp. Gall galluoedd cyfyngedig gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i faterion golwg gwan, nam ar eu clyw a symudedd.

Cyrsiau Saesneg at Ddibenion Penodol

Sgiliau Bywyd Saesneg

Mae'r cyrsiau hyn yn cyflwyno ffoadur sydd newydd gyrraedd i swyddogaethau cymdeithas America. Bydd myfyrwyr yn dod yn gyfarwydd â gwahanol sectorau o'n cymuned leol ac mae angen i'r Saesneg fod yn llwyddiannus. Mae themâu cyrsiau poblogaidd yn cynnwys Llythrennedd Ariannol, Llythrennedd Gofal Iechyd, a Deall system Addysg yr UD.

Mae'r cyrsiau hyn yn darparu sgiliau Saesneg ar gyfer diwydiannau swyddi penodol. Efallai y bydd gan fyfyrwyr yn y cyrsiau hyn brofiad blaenorol yn y meysydd hynny neu efallai y bydd ganddynt ddiddordeb mewn mynd i'r maes swydd hwnnw. Mae themâu cyrsiau poblogaidd yn cynnwys Saesneg Meddygol, Saesneg ar gyfer Technoleg Gwybodaeth, a Saesneg ar gyfer Gweithwyr Proffesiynol Gweinyddol.

Mae'r cwrs hwn wedi'i addasu ar gyfer cyflogwyr sydd â phoblogaeth sylweddol o ffoaduriaid wedi'u cyflogi. Mae dosbarthiadau yn aml yn y gweithle ac yn cyfuno sgiliau Saesneg goroesi sylfaenol â geirfa ac ymadroddion penodol sy'n gysylltiedig â'r diwydiant.

Efallai y bydd anghenion penodol cymuned ffoaduriaid Houston yn penderfynu bod angen dosbarthiadau Saesneg at ddibenion penodol i hyrwyddo hyder a hunangynhaliaeth mewn meysydd fel Sgwrs, Ysgrifennu, ac ati.

Cyfieithu »