Αγγλικά για ειδικούς σκοπούς

Τα μαθήματα Αγγλικών για Ειδικούς Σκοπούς εστιάζουν στο λεξιλόγιο και τις γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική επικοινωνία. Επικεντρωθείτε στη συγκεκριμένη γλωσσική ικανότητα που πρέπει να βελτιώσετε - Γραμματική • Γραφή • Ομιλία • Ακρόαση • Ανάγνωση. Μάθετε τα Αγγλικά που χρειάζεστε για τη βιομηχανία σας - Ιατρική, Πετρέλαιο / Φυσικό Αέριο, Φιλοξενία και πολλά άλλα! Διαθέσιμα ομαδικά και ιδιωτικά μαθήματα.

Εγγραφείτε τώρα

Μεταφράζω "