Peruutus- ja hyvityskäytäntö

BEIN PERUUTUSPOLITIIKKA:

Hakemuksen hylkääminen
 • Jos BEI ei hyväksy hakemustasi tai jos F-1-viisumihakemuksesi hylätään, BEI palauttaa kaikki maksetut maksut paitsi rekisteröintimaksu.
Ohjelman peruutus - Kaikki ohjelmat
 • Jos BEI peruuttaa luokan, joka ei ole vielä alkanut, kaikki maksut palautetaan kokonaisuudessaan.
 • Jos BEI peruuttaa aloittamansa luokan, palautetaan käyttämättä jääneiden lukukausien määräaikainen palautus. Suoritettu lukukausimaksu lasketaan julkaistujen viikkomaksujen perusteella.
 • BEI pidättää oikeuden peruuttaa luokan milloin tahansa.
Opiskelijoiden peruutukset ja osallistumattomat ohjelmat - kaikki ohjelmat
 • Jos peruutat ohjelmasi ennen sopimuksesi ensimmäistä alkamispäivää tai et koskaan osallistu kurssille (no-show), BEI palauttaa kaikki maksetut maksut paitsi rekisteröintimaksu. *
 • * Jos BEI: n hyväksymä hakija saapuu Yhdysvaltoihin BEI: n kautta hankitulla lomakkeella I-20 ja peruuttaa myöhemmin ennen suunnitellun ohjelman alkamista tai ei koskaan osallistu luokkaan (no-show), BEI pidättää oikeuden pitää kaikki sovellettavat maksut ensimmäisen ilmoittautumisjakson kuuteen viikkoon. (I-20-opiskelijoiden alkuperäinen ilmoittautuminen on 14 viikkoa). Suoritettu lukukausimaksu lasketaan julkaistujen viikkomaksujen perusteella.

BEIN PALAUTUSPOLITIIKKA:

Peruuttaminen - Kaikki ohjelmat - Ensimmäisen ilmoittautumisen opiskelijat
Ilmoittautumisjakson pituus: 4 viikkoa tai vähemmän
 • Jos peruutat ohjelmasi, BEI pidättää oikeuden pidättää kaikki lukukausimaksut.
Ilmoittautumisjakson pituus: 5 viikkoa +
 • Jos peruutat ohjelmasi kurssien ensimmäisen neljän viikon aikana, BEI pidättää neljä ensimmäistä viikkoa lukukausimaksuista ja palkkioista, joita ei palauteta. Sinulla on oikeus suoritettuun lukuun palautukseen kaikista jäljellä olevista viikoista sopimussuunnitelmasi ohjelman pituudesta. Suoritettu lukukausimaksu lasketaan julkaistujen viikkomaksujen perusteella.
 • Jos vetäydyt ohjelmastasi neljän viikon luokkien jälkeen, mutta ennen sopimussuhteen kestoa tai sen puolivälissä, olet oikeutettu hyvitykseen opinto-ohjelman käyttämättömien viikkojen suhteellisen laskennan perusteella. Tämä hyvitys lasketaan viimeisen rekisteröidyn läsnäolopäivän perusteella. Suhteellinen lukukausimaksu lasketaan julkaistujen viikkohintojen perusteella.
 • Jos peruutat ohjelmasi luokkien keskipisteen jälkeen, et ole oikeutettu hyvitykseen.
Poistuminen - Kaikki ohjelmat - Myöhemmät ilmoittautumisopiskelijat
 • Jos peruutat ensimmäisen ilmoittautumisjakson suorittamisen jälkeen, mutta ennen seuraavien ilmoittautumiskausien tai niiden keskipisteessä, BEI pidättää suhteellisen määrän opetusta kyseisenä ajanjaksona. Suoritettu lukukausimaksu lasketaan julkaistujen viikkomaksujen perusteella.
 • Jos peruutat minkä tahansa seuraavan ilmoittautumisajan keskipisteen jälkeen, BEI pidättää kaiken kyseisen ajanjakson opetuksen.

BEIN PALAUTUSPROSESSI:

 • Palautukset maksetaan kolmekymmentä (30) kalenteripäivää peruuttamisen tai ilmoittautumisajan peruuttamisen dokumentoidusta määrittämispäivästä.
 • Jos opiskelija ilmoittautuu valtuutetun edustajan kautta, hyvitys maksetaan osapuolelle, joka on suorittanut maksun opiskelijan puolesta. Jos maksun suorittaa vain agentti, opiskelijan vastuulla on ottaa suoraan yhteyttä agenttiin mahdollisten hyvityspyyntöjen suhteen. BEI ei ole vastuussa opiskelijoiden ja heidän edustajiensa välisestä tapahtumasta.
 • Määrittäessään viikkojen lukumäärää BEI ottaa osaviikon huomioon samalla tavalla kuin koko viikko olisi suoritettu, mikäli opiskelija oli läsnä vähintään yhden päivän suunnitellun viikon aikana.
 • Jos poissaolopäivänä oleva opiskelija ei palaa jatkamaan opintojaan, palautukset (tarvittaessa) käsitellään BEI: n palautuskäytännön mukaisesti.
 • Jos luokan aloittanut opiskelija vetäytyy ennen sopimussuunnitelmansa suorittamista, hän ei saa lukukausimaksua osallistuneista istunnoista. Sen sijaan lukukausimaksu veloitetaan normaalilla hinnalla kaikista suoritetuista istunnoista, ja normaalia peruutus- ja palautuskäytäntöä sovelletaan kaikkiin osittaisiin istuntoihin.
 • Maksusuunnitelman maksuja ei palauteta.

SÄÄNNÖKSET ERITYISOHJELMA-LUOKkien UUDISTAMISEKSI JA TÄYTTÄMISEKSI

 • Opetussuunnitelman muuttamiseksi erityisohjelman opiskelijoiden on ilmoitettava vähintään 12 tuntia ennen ilmoittautumista. Jos et osallistu aikataulun mukaiseen luokkaan tai jos pyydät aikataulun muuttamista alle 12 tunnin ilmoituksella, sinulta veloitetaan koko aikataulun mukainen koko hinta.
 • Osittain yksityistä ja ryhmäopetusta ei voida järjestää uudelleen, elleivät KAIKKI opiskelijat suostu aikatauluttamaan luokkaa vähintään 24 tunnin varoitusajalla.
 • Jokainen kaksikymmentä (20) osittain yksityisen tai yksityisen opetuksen opetusistuntoa on suoritettava sadan kahdeksankymmenen (180) päivän kuluessa kurssien suunnitellusta aloituspäivästä. Opiskelija menettää niiden istuntojen lukumäärän, joita ei ole suoritettu sata kahdeksankymmentä (180) päivää.
Kääntää "