Samhradh teth… brosnachadh teth !!!

Thoir sùil air Sònraichte Samhraidh.

Clasaichean air-loidhne no air-àrainn.

Àrainn bheag is sàbhailte

Clàr sùbailte.

39 bliadhna de shàr-mhathas !!!