Leson Panyòl

Kou BEI Panyòl yo fèt pou satisfè orè okipe nan pwofesyonèl k ap travay, elèv ak granmoun. Kou yo anseye nan lang Panyòl sèlman epi yo fèt pou ede elèv la vin byen pale ak presizyon pou kominike nan sitiyasyon chak jou.

Konsantre prensipal la nan kou sa yo mete sou devlope konpetans lang debaz: gramè, ladrès konvèsasyon, tande-konpreyansyon, lekti, ak ladrès ekri. Leson ak pratik elèv yo konsantre sou itilizasyon natif natal nan lang Panyòl la, ki gen ladan pratik sou entènèt ak gid.

Pwogram Panyòl klas klas la ofri sis nivo nan Panyòl. Chak nivo Koehle ak yon Creole entènasyonal pou lang apiye, CEFR (Komen chapant Ewopeyen an Referans):

  • Low Beginner (Pati 1, 2), CEFR: A1
  • High Beginner (Pati 1, 2), CEFR: A2
  • Ba Entèmedyè (Pati 1,2), CEFR: B1
  • Entèmedyè - Avanse (semi-prive / prive), CEFR: B2 - C2

Enskri kounye a

Nivo Kòmanse Ba yo kreye pou moun ki pa janm etidye panyòl, ak pou moun ki gen yon konesans limite nan lang lan. An tèm de kominikasyon, elèv la ap jwenn yon kantite lajan ase nan vokabilè ak zouti lang ede l '/ li fè fas ak konvèsasyon sòti nan senp jis yon ti jan konplèks.

Kou a kòmanse ak tansyon prezan an epi li fini ak yon entwodiksyon nan preterit la (senp sot pase yo). Konsèp sa yo pral revize ak resikle nan tout kat pwochen yo nan Kòmanse High ak Ba Entèmedyè. Elèv yo ap aprann: ki jan yo voye bonjou pou moun ak prezante tèt ou; di orevwa; pale de lè jounen an; pale sou lavi lekòl la; diskite sou aktivite chak jou; dekri moun ak bagay; pale sou fanmi ak zanmi; eksprime posesyon; pale sou fwa sot pase yo, aktivite wikenn, plan, ak envitasyon; pale sou sezon ak move tan; eksprime preferans lè wap vwayaje ak fè makèt; epi negosye epi peye pou atik yo.

Elèv segondè Kòmanse konprann fraz ak ekspresyon debaz ki gen rapò ak zòn ki gen enpòtans imedya tankou enfòmasyon pèsonèl ak fanmi, fè makèt, nimewo, renmen jeneral ak aversion. Yo kapab kominike nan senp ak woutin sitiyasyon tankou reyinyon ak bonjou, pale sou tan ak dat lè l sèvi avèk prezan estrikti ajite anpil.

Nan nivo segondè yo Kòmanse elèv yo pral elaji vokabilè yo ak konesans kiltirèl yo e yo kontinye devlope estrikti. Yo pral metrize senp tansyon sot pase yo. Materyèl gramatikal ap gen ladan: vèb meditativ ak iregilye; mo endefini ak negatif; doub pwonon objè, pwonon apre prepozisyon, ak pwonon relatif; konparezon ak superlativ; adverb ak prezantatif sijè a.

Elèv kap kòmanse yo ap aprann: kijan pou pale sou woutin chak jou, ijyèn pèsonèl, selebrasyon, sante ak kondisyon medikal, ekipman lakay ou, entènèt, lokasyon machin, ak kèk travay nan kay la. Anplis de sa, elèv yo ap aprann teknik kominikasyon tankou rasire, klarifikasyon, eksprime emosyon yo, epi reponn ak élaboration.

Nivo Entèmedyè Panyòl (4 & 5)
Elèv ki nan nivo Bayè Entèmedyè yo konprann pwen prensipal de konsèy estanda ki klè sou zafè ki gen pou wè ak travay regilyèman nan lekòl, nan lwazi, elatriye.

Elèv ki nan nivo Bayè Entèmedyè yo konprann pwen prensipal de konsèy estanda ki klè sou zafè ki gen pou wè ak travay regilyèman nan lekòl, nan lwazi, elatriye.

Kou sa yo ranfòse ladrès lang yo te deja aprann pa elèv yo ak pran yo nan bon jan kalite nan pwochen nivo nan yon akizisyon lang. Elèv yo ap aplike konsèp gramè ki pi konplike nan pale, li, ak ekri. Yo pral atenn plis mo vokabilè ak zouti langaj, ki bay yo opòtinite pou yo kominike nan sitiyasyon pi konplèks, ki gen ladan lang pwofesyonèl ak zòn langaj siviv.

Vokabilè ak sijè varye soti nan pale sou lanati, lavi vil la, ak mas medya nan pale sou lavi pwofesyonèl, entèvyou travay, vi ansante, ak politik. Gen kèk nan sijè yo wè nan nivo a debutan yo repete men sijè sa yo yo etidye plis ak anpil atansyon ak pwodiksyon kominikasyon nan elèv yo se de pli zan pli pi konplèks. Kèk nan materyèl gramatik la gen ladan patisip pase yo itilize kòm adjektif, prezan ak sot pase pafè pafè, nan lavni ak nan tan kap vini pafè, kondisyonèl ak kondisyonèl kondisyonèl pafè estrikti.

Nivo sa a mete aksan sou pale ak tande kapasite kominikasyon nan lang Panyòl la. Se poutèt sa, kominikasyon an pale pi konplèks ak detaye pase nan nivo anvan yo. Anplis de sa, plizyè egzèsis konpreyansyon lekti yo bay kòm yon pati nan travay la kou pou devwa kòm byen ke travay nan klas la.

Anplis de sa, yo tande kapasite pou tande ak pale ak yon tès ak pwovizyon an nan yon gran varyete sitiyasyon aprantisaj. Gen yon seri ase nan vokabilè yo dwe rann ranfòse kontra ak sitiyasyon pi konplèks ak detaye ki inisyasyon an oswa elèv entèmedyè pa ta kapab fè fas a.

Sijè yo dwe etidye nan nivo sa a yo se repetisyon nan sa yo etidye nan nivo anvan yo men vokabilè a detaye yo dwe aprann bay elèv yo ak pi bon zouti yo fè fas a menm sitiyasyon pi konplèks pase anvan. Egzanp sa yo ap rezoud pwoblèm kominikasyon lè l sèvi avèk telefòn lan, mande yon prè labank, repare yon pwoblèm machin, swiv kòmandman yo prepare yon resèt, ale nan lopital, elatriye.

Elèv ki nan nivo avanse yo konprann yon pakèt domèn, pi long tèks, epi yo rekonèt siyifikasyon enplikasyon. Yo kapab eksprime tèt yo kouraman epi natirèlman san ezitasyon oswa pran yon poz. Itilizatè lang avanse yo kapab pwodwi tèks klè, byen estriktire, detaye sou sijè konplèks, ki montre kontwole itilize nan modèl òganizasyonèl, konektè ak aparèy limenm.

Nivo sa a make konklizyon Pwogram Panyòl la. Li fèt pou lwole ladrès konvèsasyon yo ak zouti lang yo akeri nan nivo anvan yo. Pandan kou sa a elèv yo adrese nenpòt pwen fèb oswa dout nan gramè oswa lòt sijè yo ke yo ka gen yo ede yo reyalize konpetans ak fasilite nan lang lan.

Pwodiksyon langaj nan nivo sa a ta dwe pi gwo konpleksite pase sa nan nivo anvan yo ak elèv yo bezwen demontre yon lòd siperyè nan lang lan.

Tradwi »