Preparasyon TOEFL

Nan BEI, nou pral ekipe ou ak ladrès lang ou bezwen pou transmèt entèlijans, bagay konplike, konfyans ak favè. Ou pral aprann zouti yo lang yo boujonnen nan nenpòt anviwònman, fòmèl oswa sosyal. Fè koneksyon yo ou bezwen yo dwe reyisi.

Nou pral ede prepare w pou karyè Collegiate oswa pwofesyonèl ou, yon adisyon enpòtan pou ou remake ak enpresyonan pou nenpòt CV oswa rezime.

Preparasyon TOEFL konsantre espesyalman sou fè ou pare yo pran egzamen an TOEFL. Kou preparasyon sa a konsantre sou estrateji pou siksè. Pou rezon sa a, aplikan yo dwe pran yon egzamen plasman detèmine segondè entèmedyè konpetans angle yo dwe pare pou kou sa a.

Li pa janm twò bonè pou kòmanse. Nòt TOEFL ou yo ap rete valab pou dezan, ba ou plis pase ase tan pou kòmanse edikasyon ou nan peyi Etazini

Kòmanse metrize angle, jodi a.

Enskri kounye a

B2 + elèv k ap aprann
Tès TOEFL Pratik Imobilye
Fè Tès Konsèy ak Estrateji
Konsantre sou ladrès ou bezwen yo
Chwazi nan moun oswa sou entènèt

Kreye pa Sèvis Edikasyon Tès la (ETS), Egzamen an nan angle kòm yon lang etranje (TOEFL) se yon fason yo pwouve metrize lang angle a anvan ou yo admèt nan yon kolèj Ameriken oswa inivèsite. TOEFL la se yon zouti enpòtan nan mezire lekti, tande, pale ak ladrès ekri ou. Li se yon egzamen twa èdtan ki nesesè nan anpil kolèj Ameriken ak Kanadyen, inivèsite ak lekòl diplome anvan ou ka jwenn admisyon.

Egzamen TOEFL la ka koute jiska $ 250 chak fwa ou pran li, ak enskripsyon ouvè sis mwa anvan dat tès ou. Nan lòt mo, li pral koute ou yon anpil tan ak lajan si ou pa pase TOEFL la. Sa se pa sèl rezon pou enskri nan kou nou yo. Pi bon nan nòt ou a, plis atire a ou gade nan ofisye admisyon. Se poutèt sa nou isit la pou nou ede.

Tradwi »