Kalandriye

Entansif Kalandriye Pwogram angle

Pwogram Entansif Angle - 2021/2022

Sik # & Ane Dat kòmanse Dat fen
Sik 7Oktòb 2510 Desanm 2021
Sik 1janvye 10Fevriye 25, 2022
Sik 2fevriye 28Avril 15, 2022
Sik 3avril 18Jen 3, 2022
Sik 4jen 6Jiyè 22, 2022
Sik 5Jiyè 25Septanm 9, 2022

Chak jou angle Kalandriye

Chak jou angle - aswè - 2021

Sik # & Ane Dat kòmanse Dat fen
Sik 7septanm 27Novanm 4, 2021
Sik 8Novanm 816 Desanm 2021
Sik 1janvye 17Fevriye 24, 2022
Sik 2mas 7Avril 14, 2022
Sik 3Se pou 23Jen 30, 2022
Sik 4Out 15Septanm 22, 2022
Tradwi »