Pri

Entansif Pwogram angle

Klas sou entènèt ak sou lakou lekòl la
$1,750 / Sik
 • 9 nivo
 • F-1 Kalifye
 • Pwogram aplentan
 • 7 sik semèn

Chak jou angle

Pafè pou elèv k ap aprann aswè
$499 / Nivo
 • 8 Nivo
 • Pa gen klas vandredi
 • 6 sik semèn
 • Pwogram a tan pasyèl

TOEFL Prep

Gwoup Gwoup yo
$649 / Kou
 • Tès Pran Estrateji & Konsèy
 • B2 + elèv k ap aprann
 • 8 Semèn
 • Tès TOEFL Pratik Imobilye

Leson Panyòl

Gwoup Gwoup yo
$549 / Sesyon
 • 6 Nivo
 • Orè aswè
 • Edikatè natif natal Panyòl
 • Materyèl entèaktif

Kou Custom

Prive, semi-prive, & Mini-Group

Mande enfòmasyon sou Kou Custom nou yo kòmanse nan $ 28 / è! Kou koutim nou prezante:

 • Chwa Orè ou
 • Chwa Topic ou
 • Chwa kote ou ye a
 • Liv 20 èdtan oswa plis!

Pou plis enfòmasyon sou kou Customize tanpri pale ak youn nan konseye nou yo oswa rive soti nan nou sou Chat!

Tradwi »