Inivèsite afilyasyon

Èske youn nan objektif ou yo ale nan inivèsite apre ou fin ranpli kou angle ou a?

Ranpli avèk siksè Nivo Entansif Angle BEI la 7 oswa 8 ekivalan a nòm ofisyèl kapasite Anglè ke TOEFL dikte, kidonk ou ka sote tès la epi itilize sètifika ou kòm prèv Angletè ou avèk patnè inivèsite nou yo.

Nan BEI, nou ofri de solisyon pou kondisyon kolèj lang ou:

 • Preparasyon TOEFL
 • Ladrès nan lang angle

Ki sa ki se TOEFL la?

 • Ki moun ki bezwen pran TOEFL la?

  Lang natif natal ou PA angle

 • Èske BEI gen TOEFL akò Esepsyon?

  WI!

 • Ki konpetans angle TOEFL la evalye?

  Lekti, Ekriti,
  Tande, Pale

Anvan ou ka aplike nan yon kolèj ameriken, elèv entènasyonal yo dwe premye satisfè kondisyon lang angle pou admisyon yo demontre ke yo ka itilize angle nan yon anviwònman akademik. Tès Anglè kòm yon lang etranje (TOEFL) itilize pa plis pase 11,000 inivèsite e, pi enpòtan toujou, li pi pito pa 9 sou 10 inivèsite ameriken yo. Nòt minimòm yo varye soti nan lekòl pou ale lekòl epi tou ant etidyan gradye e gradye. Li kapab yon pwosesis trè long ak entansif pou prepare pou TOEFL la. Mèsi a Patenarya Inivèsite BEI, nou pral bra ou ak tout bagay ou bezwen pou aplike pou US kolèj ak inivèsite san yo pa gen pran redwi egzamen an TOEFL.

Akò Articulation

Ou ka sote TOEFL la tout ansanm ak tèt dwat nan inivèsite!

Mèsi a Akò Articulation nou yo ak plizyè lekòl respekte, nou an Entansif angle Nivo 7 ak 8 Sètifika pwouve ke klas ou yo soti nan BEI ekivalan a nivo nan angle bezwen satisfè kondisyon admisyon. Sa vle di ke ou pa gen pou enskri, etidye epi pase egzamen TOEFL la! 

Ekonomize lajan!

Yon eksepsyon ka tradui a plis pase $ 200 nan ekonomi sou depans egzamen an

Ekonomize tan!

Rezève semèn ou nan etidye pou egzamen an

Travay pi entelijan!

Resevwa èd nan men ekspè pwofesè yo

Mwens materyèl!

Fose materyèl etid siplemantè ak liv

Kanpe deyò!

Resevwa kou entansif nan BEI pou konpetans amelyore ak elaji ki pi atire pou lekòl yo.

Akò Articulation

Ou ka sote TOEFL la tout ansanm ak tèt dwat nan inivèsite!

Mèsi a Akò Articulation nou yo ak plizyè lekòl respekte, nou an Entansif angle Nivo 7 ak 8 Sètifika pwouve ke klas ou yo soti nan BEI ekivalan a nivo nan angle bezwen satisfè kondisyon admisyon. Sa vle di ke ou pa gen pou enskri, etidye epi pase egzamen TOEFL la! 

Patnè nou yo

BEI Nivo

TOEFL korelasyon

Nivo Plasman BEICEFRTOEFL iBT Tès (0-120)
Pre-1Anba A1N / A
1A15
2A217
3B142
4B1 +42
5B272
6B2 +72
7C195
8C1 +95 +
Tradwi »