Հաճախորդների Գաղտնիության քաղաքականություն

Երկլեզու կրթական ինստիտուտում մենք հարգում ենք մեր հաճախորդների գաղտնիությունը և պարտավորվում ենք պաշտպանել այն: Այս քաղաքականությունը բացատրում է, թե ինչպես ենք մենք հավաքում, օգտագործում և բացահայտում մեր հաճախորդների մասին անձնական տեղեկությունները:

  • Ինչ անձնական տեղեկություններ ենք հավաքում:
  • Ինչպե՞ս ենք մենք հավաքում անձնական տվյալները:
  • Ինչպե՞ս ենք մենք օգտագործում անձնական տվյալները:
  • Արդյո՞ք մենք կիսում ենք անձնական տվյալները:
  • Ինչպե՞ս ենք մենք պաշտպանում անձնական տվյալները:
  • Որքա՞ն ժամանակ ենք մենք պահպանում անձնական տվյալները:


Թարգմանություն »