משימה

וקקה

יצירת חוויות למידה ייחודיות שמטרתן להשיג תקשורת עם הבנה בסביבות תרבותיות חוצות, על ידי שימוש בשיתופי פעולה עולמיים יעילים, כוללנות, מודעות עצמית וחומרים ושירותים חדשניים.

 

הצהרת חזון

הפיכת תקשורת עם הבנה ברחבי העולם למציאות.

התנסו ב- BEI

אנו מברכים אתכם לבקר אותנו ולחוות את BEI ממקור ראשון. בבקשה, בואו לראות בעצמכם!

תזמן ביקור
לתרגם "