მომხმარებელთა კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ბილინგვური განათლების ინსტიტუტში ჩვენ პატივს ვცემთ ჩვენი მომხმარებლების კონფიდენციალურობას და მზად ვართ დავიცვათ იგი. ეს პოლიტიკა განმარტავს, თუ როგორ ვაგროვებთ, ვიყენებთ და ვამხელთ პერსონალურ ინფორმაციას ჩვენი მომხმარებლების შესახებ.

  • რა პირადი ინფორმაცია ვაგროვებთ?
  • როგორ ვაგროვებთ პერსონალურ ინფორმაციას?
  • როგორ ვიყენებთ პერსონალურ ინფორმაციას?
  • ვიზიარებთ თუ არა პერსონალურ ინფორმაციას?
  • როგორ დავიცვათ პირადი ინფორმაცია?
  • რამდენ ხანს ვინახავთ პერსონალურ ინფორმაციას?


თარგმნა »