რეგისტრაცია

ყურადღება: თუ თქვენ ეძებთ კლასებს, როგორც ლტოლვილი ან თავშესაფარი, გთხოვთ გადადით ამ გვერდზე: https://bei.edu/english-for-refugees/register/

ყურადღების მიქცევა: Si estás buscando clases y eres un refugiado o asilado, por favor visite este sitio: https://bei.edu/english-for-refugees/register/

ყურადღება: Если вы ищете занятия како беженец или лицо, просившее убежище, пожалуйста, перейдите на эту страницу. https://bei.edu/english-for-refugees/register/

https://bei.edu/english-for-refugees/register/ ყურადღება: إذا كنت تبحث عن دروس كلاجئ أو طالب الجوء، فيرجى الانتقال إلى هذه الصفحة

თარგმნა »