კურსები

ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსები

ინგლისური, როგორც მეორე ენა

ESL კლასებში ყურადღება გამახვილებულია გადარჩენის ენაზე. ჩვენი კლასები ასწავლიან მეტყველების, მოსმენის, კითხვისა და წერის ძირითადი ენის ცოდნას. ინგლისური ენის გაკვეთილები გვაქვს ყველა დონისთვის, დაწყებული დამწყებდან დაწყებამდე.

ეს კურსი განკუთვნილია ინგლისურ ენაზე მცირე ან საერთოდ არ ცოდნის მქონე სტუდენტებისთვის. მოსწავლეები შეისწავლიან ანბანს, რიცხვების ამოცნობას, მხედველობით სიტყვებს და ფონეტიკას.

სტუდენტებისთვის, რომლებსაც აქვთ არარეგულარული გრაფიკი, ან რომ ცხოვრობენ შორეულ დროში, BEI– ს აქვს ონლაინ თვითმმართველობის გაკვეთილები, რომ სტუდენტებმა შეისწავლონ ინგლისური ენა ყველგან და ნებისმიერ დროს. კლასების გაცემა ხდება Burlington English– თან ჩვენი პარტნიორობის საშუალებით.

ინგლისურის გაკვეთილები, რომლებიც ჰიბრიდული მეთოდით ისწავლება, გთავაზობთ ინსტრუქციას როგორც ონლაინ, ისე პირისპირ კლასებში. ეს კურსი შესანიშნავია იმ სტუდენტებისთვის, რომლებიც ურჩევნიათ თვითგამორკვევის ინსტრუქციას და პრაქტიკას ინსტრუქტორთან და თანამოქალაქეებთან.

ეს კურსი შესანიშნავია მცირე ჯგუფებისთვის, რომლებსაც აქვთ ენის შესწავლის მსგავსი მიზნები და საჭიროა კონკრეტული ენის მიზნების შესრულება.

BEI გთავაზობთ კერძო ინსტრუქციას შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე სტუდენტებისთვის, რამაც შეიძლება გაუადვილოს ჯგუფურ კლასში მონაწილეობა. შეზღუდული შესაძლებლობები შეიძლება შეიცავდეს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ დაბალი ხედვის, სმენის დაქვეითებისა და მობილურობის საკითხებით.

ინგლისური ენის სპეციფიკური კურსებისთვის

ცხოვრების უნარები ინგლისური

ამ კურსებმა ახლად ჩამოსული ლტოლვილი გააცნო ამერიკული საზოგადოების ფუნქციებს. სტუდენტები გაეცნობიან ჩვენი ადგილობრივი საზოგადოების სხვადასხვა სექტორს და ინგლისურს წარმატების მისაღწევად სჭირდებათ. კურსების პოპულარულ თემებში შედის ფინანსური ცოდნა, ჯანმრთელობის წიგნიერება და აშშ-ს განათლების სისტემის გაგება.

ეს კურსები უზრუნველყოფს ინგლისურის უნარებს კონკრეტული სამუშაო ინდუსტრიებისთვის. ამ კურსების სტუდენტებს შეიძლება ჰქონდეთ წინა გამოცდილება ამ სფეროებში ან შეიძლება დაინტერესდნენ ამ სამუშაო სფეროში შესვლის გზით. კურსების პოპულარულ თემებში შედის სამედიცინო ინგლისური ენა, ინგლისური ინფორმაცია ინფორმაციული ტექნოლოგიებისთვის და ინგლისური პროფესიონალი ადმინისტრაციული პროფესორებისთვის.

ეს კურსი მორგებულია იმ დამსაქმებლებისთვის, რომლებსაც ლტოლვილების მნიშვნელოვანი მოსახლეობა ჰყავთ. კლასები ხშირად სამუშაო ადგილზე არიან და აერთიანებენ ინგლისურის ძირითადი გადარჩენილ უნარებს სპეციალურ ინდუსტრიასთან დაკავშირებულ ლექსიკასა და ფრაზებს.

ჰიუსტონის ლტოლვილთა საზოგადოების სპეციფიკური საჭიროებებით შეიძლება დადგინდეს, რომ საჭიროა ინგლისური ენის გაკვეთილები სპეციფიკური მიზნებისათვის, ნდობისა და თვითკმარობის გასაძლიერებლად ისეთ სფეროებში, როგორიცაა საუბარი, წერა და ა.შ.

თარგმნა »