ინგლისური კონკრეტული მიზნებისათვის

ინგლისური სპეციალური მიზნებისათვის კურსები ფოკუსირებულია ლექსიკასა და ენობრივ უნარებზე, რაც საჭიროა ეფექტური კომუნიკაციისთვის. ყურადღება გაამახვილეთ კონკრეტულ ენის ცოდნაზე, რომლის გასაუმჯობესებლად გჭირდებათ - გრამატიკა • წერა • ლაპარაკი • მოსმენა • კითხვა. ისწავლეთ ინგლისური, რაც გჭირდებათ თქვენი ინდუსტრიისთვის - სამედიცინო, ნავთობი / გაზი, სტუმართმოყვარეობა და სხვა! ჯგუფური და პირადი გაკვეთილები ხელმისაწვდომია.

ჩაწერეთ ახლა

თარგმნა »