ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់

ភាសាអង់គ្លេសសម្រាប់គោលបំណងគោលបំណងជាក់លាក់ផ្តោតលើវាក្យសព្ទនិងជំនាញភាសាដែលត្រូវការសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ផ្តោតលើជំនាញភាសាជាក់លាក់ដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីកែលម្អ - វេយ្យាករណ៍•ការសរសេរ•ការនិយាយ•ការស្តាប់•ការអាន។ រៀនភាសាអង់គ្លេសដែលអ្នកត្រូវការសម្រាប់ឧស្សាហកម្មរបស់អ្នក - វេជ្ជសាស្ត្រប្រេង / ឧស្ម័នបដិសណ្ឋារកិច្ចនិងច្រើនទៀត! មេរៀនជាក្រុមនិងឯកជនមាន។

ចុះឈ្មោះឥឡូវនេះ

បកប្រែ»