រដូវក្តៅក្តៅ ... ប្រូម៉ូសិនពេញនិយម !!!

ប្រូម៉ូសិនរដូវក្តៅត្រូវបានពន្យារពេលនៅប៊ីអាយអាយ! កុំខកខានឱកាសរបស់អ្នក ចាប់ផ្តើម ដំណើរសិក្សារបស់អ្នក ឥឡូវ​នេះ!

ថ្នាក់លើអ៊ីនធឺណិតឬនៅតាមបរិវេណសាលា។
សាខាតូចនិងសុវត្ថិភាព
កាលវិភាគបត់បែន។
៣៩ ឆ្នាំនៃឧត្តមភាព !!!