Атайын максаттар үчүн англисче

Англис тили атайын максаттар үчүн натыйжалуу баарлашуу үчүн керектүү лексикага жана тил билүүгө багытталат. Сиз өркүндөтүшүңүз керек болгон конкреттүү тилдик билимдерге көңүл буруңуз - Грамматика • Жазуу • Сүйлөө • Угуу • Окуу. Сиздин тармагыңыз үчүн керектүү англис тилин үйрөнүңүз - Медицина, Нефть / Газ, Меймандостук жана башкалар! Топтук жана жеке сабактар ​​бар.

каттоо алуу

Комментарий "