ຮ້ອນໆ…ໂປໂມຊັ່ນຮ້ອນໆ !!!

ໂປຣໂມຊັນລະດູຮ້ອນໄດ້ຂະຫຍາຍໄປທີ່ BEI! ຢ່າພາດໂອກາດຂອງທ່ານໄປ ເລີ່ມຕົ້ນ ການເດີນທາງການຮຽນຮູ້ຂອງເຈົ້າ ໃນປັດຈຸບັນ!

ຮຽນ Online ຫລື On-campus.
ວິທະຍາເຂດນ້ອຍແລະປອດໄພ
ຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງໄດ້.
39 ປີແຫ່ງຄວາມດີເລີດ !!!