Any amin'ny BEI dia hahita kolontsaina iray isika rehetra. Izahay dia manova fomba fiasa vaovao amin'ny fomba fampianarana anay, noho izany dia manana tombony fanampiny amin'ny fandaharam-pianarana voatokana ho anao ianao. Mahatonga traikefa amin'ny fianarana toy ny tsy misy ary tsy ho hita na aiza na aiza afa-tsy ny BEI.