Тусгай зориулалттай англи хэл

Тодорхой зорилгын төлөө англи хэлний сургалт нь үр дүнтэй харилцаанд шаардагдах үг хэллэг, хэлний мэдлэгт төвлөрдөг. Өөрийн сайжруулах шаардлагатай хэлний тодорхой чадвар дээр анхаарлаа төвлөрүүл - Дүрэм • Бичих • Ярих • Сонсох • Унших. Салбартаа шаардлагатай англи хэл - Анагаах ухаан, газрын тос / байгалийн хий, зочломтгой үйлчилгээ гэх мэтийг сурч аваарай! Бүлгийн болон хувийн хичээлүүд боломжтой.

Одоо бүртгүүлэх

Translate »