कॅलेंडर

सधन इंग्रजी कार्यक्रम कॅलेंडर

सधन इंग्रजी कार्यक्रम - सकाळ - 2021

सायकल # & वर्ष प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख
सायकल 2फेब्रुवारी 22एप्रिल 9, 2021
सायकल 3एप्रिल 1228 शकते, 2021
सायकल 431 शकतेजुलै 16, 2021
सायकल 5जुलै 19सप्टेंबर 3, 2021
सायकल 6सप्टेंबर 6ऑक्टोबर 22, 2021
सायकल 7ऑक्टोबर 25डिसेंबर 10, 2021

सधन इंग्रजी कार्यक्रम - दुपार - 2021

सायकल # & वर्ष प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख
सायकल 2मार्च 1एप्रिल 15, 2021
सायकल 3एप्रिल 19जून 3, 2021
सायकल 4जून 7जुलै 22, 2021
सायकल 5जुलै 26सप्टेंबर 9, 2021
सायकल 6सप्टेंबर 13ऑक्टोबर 28, 2021
सायकल 7नोव्हेंबर 1डिसेंबर 16, 2021

दररोज इंग्रजी कॅलेंडर

दररोज इंग्रजी - संध्याकाळ - 2021

सायकल # & वर्ष प्रारंभ तारीख शेवटची तारीख
सायकल 1जानेवारी 18फेब्रुवारी 25, 2021
सायकल 2मार्च 1एप्रिल 8, 2021
सायकल 3एप्रिल 1220 शकते, 2021
सायकल 424 शकतेजुलै 1, 2021
सायकल 5जुलै 5ऑगस्ट 12, 2021
सायकल 6ऑगस्ट 16सप्टेंबर 23, 2021
सायकल 7सप्टेंबर 27नोव्हेंबर 4, 2021
सायकल 8नोव्हेंबर 8डिसेंबर 16, 2021
अनुवाद करा »