သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်္ဂလိပ်

အထူးရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အင်္ဂလိပ်စာသည်ထိရောက်သောဆက်သွယ်ရေးအတွက်လိုအပ်သောဝေါဟာရနှင့်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုများကိုအဓိကထားသည်။ သင်တိုးတက်ရန်လိုအပ်သည့်သီးခြားဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုကိုအာရုံစိုက်ပါ။ သင်၏စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လိုအပ်သောအင်္ဂလိပ်စာကိုလေ့လာပါ။ ဆေး၊ ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ Hosp ည့်ဝတ်ပြုခြင်းနှင့်အခြားအရာများ! ရရှိနိုင်အုပ်စုနှင့်ပုဂ္ဂလိကသင်ခန်းစာများ။

ယခုစာရင်းသွင်းပါ

» Translate