ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီ ... ပူပြင်းတဲ့အထူးအစီအစဉ်များ !!!

နွေရာသီအထူးထွက်စစ်ဆေးပါ။

အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်ကျောင်းဝင်းအတန်းများ။

အသေးစားနှင့်လုံခြုံကျောင်းဝင်း

ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်အချိန်ဇယား။

Excellence ၏ 39 နှစ် !!!