විශේෂිත අරමුණු සඳහා ඉංග්‍රීසි

නිශ්චිත අරමුණු සඳහා ඉංග්‍රීසි පා courses මාලා effective ලදායී සන්නිවේදනය සඳහා අවශ්‍ය වචන මාලාව සහ භාෂා කුසලතා කෙරෙහි අවධානය යොමු කරයි. ඔබ වැඩිදියුණු කළ යුතු නිශ්චිත භාෂා කුසලතාව කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න - ව්‍යාකරණ • ලිවීම • කථා කිරීම • සවන්දීම • කියවීම. ඔබේ කර්මාන්තයට අවශ්‍ය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න - වෛද්‍ය, තෙල් / ගෑස්, ආගන්තුක සත්කාර සහ තවත් දේ! කණ්ඩායම් සහ පෞද්ගලික පාඩම් තිබේ.

දැන් ලියාපදිංචි වන්න

පරිවර්තනය »