Misie

Poslanie

Vytváranie jedinečných vzdelávacích skúseností zameraných na dosiahnutie komunikácie s porozumením v medzikultúrnom prostredí pomocou efektívnych globálnych partnerstiev, inkluzívnosti, sebavedomia a inovatívnych materiálov a služieb.

 

Vyhlásenie o vízii

Realizácia komunikácie s porozumením na celom svete.

Skúsenosti BEI

Vítame vás, že ste nás navštívili a zažili ste BEI na vlastnej koži. Prosím, príďte sa presvedčiť!

Naplánujte si návštevu
Preložiť »