Anglishtja për qëllime specifike

Kurse anglisht për qëllime specifike përqendrohet në fjalorin dhe aftësitë gjuhësore të nevojshme për një komunikim efektiv. Përqendrohuni në aftësitë specifike gjuhësore që duhet të përmirësoni - Gramatikë • Të shkruarit • Të folurit • Të dëgjuarit • Të lexuarit. Mësoni anglishten që ju nevojitet për industrinë tuaj - Mjekësi, Naftë / Gaz, Mikpritje dhe më shumë! Në dispozicion mësime grupore dhe private.

Regjistrohuni Tani

Përkthe »