ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะเน้นคำศัพท์และทักษะทางภาษาที่จำเป็นสำหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นไปที่ทักษะทางภาษาเฉพาะที่คุณต้องปรับปรุง - ไวยากรณ์•การเขียน•การพูด•การฟัง•การอ่าน เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่คุณต้องการสำหรับอุตสาหกรรมของคุณ - การแพทย์น้ำมัน / ก๊าซการต้อนรับและอื่น ๆ ! มีบทเรียนแบบกลุ่มและแบบส่วนตัว

สมัครเดี๋ยวนี้

แปลภาษา»