หน้าร้อน… โปรแรง!!!

โปรโมชั่นฤดูร้อนได้รับการขยายที่ BEI! อย่าพลาดโอกาสในการ เริ่มต้น เส้นทางการเรียนรู้ของคุณ  !

ชั้นเรียนออนไลน์หรือในมหาวิทยาลัย
วิทยาเขตขนาดเล็กและปลอดภัย
กำหนดการที่ยืดหยุ่น
39 ปีแห่งความเป็นเลิศ!!!