Đăng ký trước ngày 15 tháng 2021 năm XNUMX và nhận:

  • Phí đăng ký miễn phí
  • Kiểm tra đầu vào MIỄN PHÍ
  • Các lớp học trực tuyến hoặc trong khuôn viên trường