Tiếng Anh chuyên ngành

Các khóa học Tiếng Anh cho Mục đích Cụ thể tập trung vào từ vựng và các kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để giao tiếp hiệu quả. Tập trung vào kỹ năng ngôn ngữ cụ thể mà bạn cần cải thiện - Ngữ pháp • Viết • Nói • Nghe • Đọc. Học tiếng Anh cần thiết cho ngành của bạn - Y tế, Dầu khí, Nhà hàng khách sạn và hơn thế nữa! Các bài học Nhóm và Riêng có sẵn.

Đăng ký ngay

Dịch "